I Šku­gor zna na tra­vi: u Il­k­leyu pro­šao pr­vo ko­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Na­kon Ive Kar­lo­vi­ća i Ma­ri­na Či­li­ća, us­pje­šan je na ovo­tjed­nim trav­na­tim te­ni­skim tur­ni­ri­ma bio i Fran­ko Šku­gor. Ši­ben­ča­nin je na ATP chal­len­ge­ru u Il­k­leyu (Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja) sa 6:4, 6:4 po­bi­je­dio svog part­ne­ra iz igre pa­ro­va Švi­car­ca Mar­ca Chi­udi­nel­li­ja, 137. te­ni­sa­ča svi­je­ta. Slje­de­ći su­par­nik bit će mu bo­lji iz dvo­bo­ja iz­me­đu Ar­gen­tin­ca Oli­va i Ki­ne­za Wua. Šku­gor će slje­de­ći tje­dan oku­ša­ti sre­ću u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma Wim­ble­do­na pa mu je ovaj chal­len­ger (42.500 eura) do­šao kao na­ru­čen za pri­pre­mu i uho­da­va­nje na trav­na­tu pod­lo­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.