Li­po­vi­na na­pus­tio re­pre­zen­ta­ci­ju C. Go­re

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re ju­čer su bi­li os­lab­lje­ni u uz­vrat­noj utak­mi­ci do­igra­va­nja za pla­sman na Svjet­sko pr­vens­tvo u Fran­cu­skoj 2017. go­di­ne. Na­ime, na­kon po­ra­za od Ru­sa (22:28) u pr­voj utak­mi­ci Vla­dan Li­po­vi­na (23), sjaj­ni des­ni vanj­ski pu­cač nje­mač­kog Wet­z­la­ra, po­sva­dio se s iz­bor­ni­kom Lju­bo­mi­rom Obra­do­vi­ćem i na­pus­tio pri­pre­me. Ve­se­lin Vu­jo­vić, tre­ner PPD Za­gre­ba i re­pre­zen­ta­ci­je Slo­ve­ni­je, na uz­vrat u Nor­ve­šku zbog broj­nih oz­lje­da mo­ra po­zva­ti “ve­te­ra­ne” Uro­ša Zor­ma­na i Vi­da Kav­tič­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.