Ore­ško­vi­ća je do­veo HDZ da bi mu bio ulaz u vlast

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Šef Klu­ba zas­tup­ni­ka Mos­ta Mi­ros­lav Ši­mić us­t­vr­dio je ju­čer da je Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća do­veo HDZ ka­ko bi mu on bio ulaz­ni­ca u vlast jer je sma­trao da se on ne­će sna­ći u HDZ-ovim po­li­tič­kim igri­ca­ma. “Kad se po­ka­za­lo da ni­je ta­ko, sad Vas ru­še kao i ovu Vla­du”, re­kao je. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.