Pe­tri­na na­pus­tio sa­bor­ni­cu pa se vra­tio na­trag

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Šef Sa­bo­ra Re­iner ju­čer je Sti­pu Pe­tri­nu kri­ti­zi­rao zbog ne­pri­mje­re­nog obra­ća­nja, za­tim mu je za­bra­nio da go­vo­ri pa ga je za­tra­žio da na­pus­ti sa­bor­ni­cu. – Ja ću iz­a­ći, ali vi mi ne mo­že­te za­bra­ni­ti da se vra­tim – re­kao je Pe­tri­na i na­pus­tio sa­bor­ni­cu pa se vra­tio.•

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.