Ki­ber­ne­tič­ki pros­tor do­me­na je za ra­to­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Svi­jet -

NA­TO je pro­gla­sio ki­ber­ne­tič­ki pros­tor no­vom bo­jiš­ni­com u glo­bal­nom ra­tu, či­me je on pos­tao do­me­na za ra­to­va­nje baš kao zrak, zem­lja i mo­re. Pr­vi čo­vjek NA­TO-a J. Stol­ten­berg ka­zao je da se u tom pros­to­ru mo­gu po­kre­nu­ti opas­ni na­pa­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.