Ivo bez pri­li­ke za obrat pro­tiv Ko­hl­s­c­hre­ibe­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (af)

Ni­je­mac Phi­lipp Ko­hl­s­c­hre­iber, 25. te­ni­sač svi­je­ta, spri­je­čio je Ivu Kar­lo­vi­ća da uđe u če­t­vr­t­fi­na­le tur­ni­ra u Hal­leu. Ni­je­mac je bio bo­lji sa 6:7 (7), 6:4, 7:5 u dvo­bo­ju u ko­jem je Ivo po­go­dio 26 aso­va, ali za­to ni­je imao ni­jed­nu pri­li­ku za bre­ak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.