A J N A V O T U P

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

St. Pe­ter­sburg City bre­ak – pu­to­va­nje za dvo­je OD 4190,00KN – no­će­nje do­ru­čak u ho­te­li­ma 3*, 4* u dvo­kre­vet­noj so­bi, – sve tran­sfe­re pre­ma pro­gra­mu, – po­vrat­nu zra­ko­plov­nu kar­tu Zagreb – St Pe­ter­sburg, – sve iz­le­te s lo­kal­nim vo­di­čem, ulaz­ni­ce u objek­te ko­ji se po­sje­ću­ju. - POLASCI: SVA­KI ČE­T­VR­TAK OD 2.6.-20.10.2016. MOGUĆI POLASCI IZ PULE, SPLITA I DUBROVNIKA : do­pla­ta 250 kn za po­vrat­ni let. ili 5*

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.