Eu­ro/

BELIGIJA PRO­TIV IR­SKE TRAŽI SPAS I OSTANAK U IGRI ZA OSMI­NU FI­NA­LA Spe­ci­jal EP 2016.

Vecernji list - Hrvatska - - Euro -

Hrvatska je ima­la 2:0, a on­da je zbog gr­če­va iz­a­šao Mo­drić. Igra nam se ras­pa­la, i za­vr­ši­lo je 2:2. Na­vi­ja­či ba­klja­ma u 84. mi­nu­ti za­ma­lo iz­a­zva­li pre­kid Hr­vat­ski na­vi­ja­či pri­re­di­li su još jed­nu ve­li­ku sra­mo­tu Hr­vat­skoj. U ju­če­raš­njem re­mi­ju pro­tiv Če­ške (2:2), na­ža­lost, oni su odi­gra­li ključ­nu ulo­gu. Kod vod­stva na­ših 2:1, je­dan ma­li dio na­vi­ja­ča po­ba­cao je 15-ak ba­klji u te­ren, us­li­je­dio je 10-mi­nut­ni pre­kid, a na­kon to­ga Če­si su iz­jed­na­či­li na 2:2. Šte­ta, jer Hrvatska je igra­la sjaj­no ve­ći dio utak­mi­ce. Pr­vo je u 37. mi­nu­ti za­bio Pe­ri­šić, na 2:0 po­vi­sio je Ra­ki­tić u 57. mi­nu­ti, no on­da je u 62. mi­nu­ti zbog gr­če­va igru mo­rao na­pus­ti­ti Mo­drić. Tu je na­ša igra ja­ko pa­la, pa su Če­si pr­vo sma­nji­li na 1:2 u 76. go­lom Ško­de, a u su­dač­koj na­dok­na­di iz je­da­na­es­ter­ca iz­jed­na­čio je Ne­cid. No, uvje­re­ni smo da bi druk­či­je za­vr­ši­lo da ni­je bi­lo hu­li­ga­na, ko­ji su šo­ki­ra­li i na­še igra­če na te­re­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.