3 Dal­ma­tin­ski bru­jet

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Na 1 dl mas­li­no­va ulja zaz­la­ti­te 3 sjec­ka­ne ka­pu­le i 4 rež­nja češ­nja­ka pa do­daj­te ½ kg sjec­ka­nih ili mlje­ve­nih po­mi­do­ra ili raj­či­ca. Kad se po­vr­će ugus­ti u šal­šu, uba­ci­te oko 1 ½ kg očiš­će­ne ri­be za bru­jet (ugor, škar­pi­na, škar­pun, bran­cin Cro­ma­ris), pa sve pir­ja­te vr­te­ći i tre­su­ći po­su­dom i pod­li­je­va­ju­ći s 2 dl bi­je­lo­ga vi­na i 1 dl kva­si­ne dok sve ne ugus­ti. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i slu­ži­te bru­jet vruć ili hla­dan sa sku­ha­nom pu­rom, mo­že i tjes­te­ni­nom. Os­nov­ni dal­ma­tin­ski re­cept za bru­jet.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.