1 Ugo­ro­va pan­ce­ta na gra­de­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Ve­li­kom ugo­ru od oko 4 kg odvo­ji­te pan­ce­tu ili po­tr­buš­ni­cu i po­preč­no je na­re­ži­te na plo­ške. Pe­ci­te krat­ko s obje stra­ne na vre­lim gra­de­la­ma, pod­li­je­va­ju­ći s 1 dl mas­li­no­va ulja. Kad je ri­ba go­to­va, po­so­li­te, po­pa­pri­te i slu­ži­te ugo­ra sa šal­šom od po­mi­do­ra i ka­pa­ra te za­pe­če­nom pu­rom. Po re­cep­tu Go­ra­na Al­bi­ni­ja Ka­ma­nja iz nje­go­vog za­gre­bač­kog res­to­ra­na “Ka­ma­njo- Gra­čan­ka”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.