2 Raž­nje­vi od ugo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja&pića -

Očis­ti­te ugo­ra od oko 2 kg i odvo­ji­te mu po­tr­buš­ni­cu, ko­ju po­tom po­preč­no iz­re­ži­te na ko­ma­de. Na­bo­di­te ih na raž­nje­ve ume­ću­ći iz­me­đu sva­kog ko­ma­da ri­be ko­mad ka­pu­le. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i pe­ci­te na gra­de­la­ma s obje stra­ne dok ri­ba ne uhva­ti na iz­lo­že­nim di­je­lo­vi­ma mesa tam­noz­lat­nu bo­ju, stal­no pod­li­je­va­ju­ći mas­li­no­vim uljem. Slu­ži­te s ku­ha­nim ma­hu­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.