Hr­va­ti­ce osvo­ji­le Grand prix i iz­bo­ri­le 2. di­vi­zi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Od­boj­ka­ši­ce Hr­vat­ske po­bi­je­di­le su Ka­zah­s­tan sa 3:0 (25:19, 29:27, 25:16) u fi­na­lu Grand prix tre­će sku­pi­ne u Al­matyju. Sjaj­no je igra­la Sa­man­ta Fa­bris ko­ja je osvo­ji­la 27 bo­do­va. Na­ša po­mla­đe­na re­pre­zen­ta­ci­ja ima­la je sa­mo je­dan po­raz u osam utak­mi­ca. Osva­ja­njem pr­vog mjes­ta na za­vr­š­nom tur­ni­ru na­še su od­boj­ka­ši­ce iz­bo­ri­le nas­tup slje­de­će se­zo­ne u dru­goj di­vi­zi­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.