Krav­ljeg mli­je­ka pro­izve­li 1,8%, a ov­čjeg 6,7% ma­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (jra)

Pro­izvod­nja krav­ljeg mli­je­ka u Hr­vat­skoj la­ni se do­dat­no str­mo­gla­vi­la 1,8%, po­da­ci su DZS-a. Pri­kup­lje­no ga je, na­ime, 513.406 to­na, dok je pro­izvod­nja ov­čjeg mli­je­ka pa­la 6,7%, na 2821 to­nu. Ko­zjeg mli­je­ka pri­kup­lje­no je pak 6,2% vi­še, ukup­no 3690 to­na. S dru­ge stra­ne, la­ni je pro­izvod­nja kon­zum­nog mli­je­ka u mlje­ka­ra­ma ras­la 7,4%, na 296.793 to­ne, te fer­men­ti­ra­nih pro­izvo­da ( jo­gur­ti i slič­no) za 18,8%, na 84.972 to­ne. Pro­izvod­nja vrh­nja proš­le je go­di­ne bi­la ve­ća 3,8%, 27.342 to­ne, a po­ras­la je i pro­izvod­nja krav­ljeg si­ra, za 5,1%, na 33.586 to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.