DA­VID BECKHAM no­go­me­taš

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ži­vi­mo u po­ve­za­nom svi­je­tu gdje smo, kao je­dan na­rod, snaž­ni. Zbog na­še dje­ce i po­to­ma­ka, svjet­ske pro­ble­me mo­ra­mo rje­ša­va­ti za­jed­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.