J. K. ROWLING spi­sa­te­lji­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ne znam pu­no to­ga, ali znam ka­ko stvo­ri­ti ču­do­vi­šte. Kam­pa­nja za iz­la­zak nam pri­je­ti sa­mo jed­nim: tsu­na­mi­jem bez­lič­nih stra­na­ca ko­ji će kre­nu­ti na na­še oba­le sa so­bom do­vo­de­ći si­lo­va­te­lje i te­ro­ris­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.