ELI­ZA­BETH HUR­LEY glu­mi­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ako iz­la­zak zna­či da će­mo opet mo­ći ko­ris­ti­ti ža­ru­lje od 60 va­ti, ja sam za. Od­go­je­na sam ta­ko da mis­lim da je Bog En­glez, ni­ka­da se ni­sam osje­ća­la Eu­rop­ljan­kom i za me­ne su oni eg­zo­tič­ni stran­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.