Te­ori­ja ve­li­kog ...

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Priya vo­di Leonarda u shop­ping i na­bav­lja mu ljep­šu odje­ću od nje­go­vih stan­dard­nih ma­ji­ca s ka­pu­lja­čom. Ujed­no ga uvje­ri da bi tre­bao no­si­ti le­će umjes­to na­oča­la. Pen­ny ci­je­lu taj do­ga­đaj po­pra­ti pos­prd­nim ko­men­ta­rom..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.