I fa­ši­zam i ko­mu­ni­zam bi­li su veliko zlo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bbr)

– Oda­li smo po­čast svim žr­tva­ma fa­šiz­ma, pok­lo­ni­li im se i osu­di­li fa­šis­tič­ki re­žim. Osu­đu­je­mo i fa­ši­zam i ko­mu­ni­zam i ne smi­je­mo do­pus­ti­ti da se ko­mu­ni­zam prov­la­či kroz antifašizam – ka­zao je ju­čer gra­do­na­čel­nik Vu­ko­va­ra Ivan Pe­na­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.