Ko­li­ko su osvo­ji­li pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va na iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 8. stu­de­no­ga 2015. go­di­ne Br­kić i To­lu­šić bi­li su kan­di­da­ti u IV., a Oleg But­ko­vić u VIII. je­di­ni­ci

Kom­bi­na­ci­ja: Kan­di­dat za čel­ni­ka HDZ-a stra­nač­ki jak čo­vjek, za pre­mi­je­ra – net­ko dru­gi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.