U sil­ves­tar­skoj no­ći na­pas­to­va­no 1276 že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (am)

Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo obja­vi­lo je ju­čer da je u sil­ves­tar­skoj no­ći u Köl­nu na­pas­to­va­no 1276 že­na. Ve­ći­nom je ri­ječ o sek­su­al­nim na­pa­di­ma – Ara­pi to zo­vu ta­ha­ruš, a od 183 op­tu­že­nih naj­vi­še je azi­la­na­ta iz Ma­ro­ka (55) i Al­ži­ra (53).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.