Hal­le Ber­ry na­kon ra­zvo­da pro­naš­la no­vu lju­bav

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Na­kon sa­mo dvi­je go­di­ne bra­ka, Hal­le Ber­ry ras­ta­la se od su­pru­ga Oli­ve­ra Mar­ti­ne­za, a sa­da već ima no­vu lju­bav. U uto­rak na­ve­čer 49-go­diš­nja glu­mi­ca snim­lje­na je u za­gr­lja­ju na­oči­tog, za­sad ne­poz­na­tog mu­škar­ca na iz­la­sku iz jed­nog res­to­ra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.