Poz­drav s aero­dro­ma u De­auvil­leu

Vecernji list - Hrvatska - - Eurp -

Vi­di­te nas, mi smo fa­ce. Je­dan sel­fi dvoj­ca ko­ji je u Bor­de­auxu sru­šio Špa­njol­ce. Ivan Pe­ri­šić i Ni­ko­la Ka­li­nić sret­no su sti­gli u Deauville.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.