Ar­row

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Dok Oli­ver li­je­či Ca­naryne ra­ne, po­ku­ša­va je na­ves­ti da mu ka­že odak­le je doš­la, ali ona ne že­li. Ali kad Oli­ve­ra i Ca­nary u ku­ći Qu­eeno­vih na­pad­nu obu­če­ni ubo­ji­ce iz Li­ge asa­si­na, ona priz­na­je da je po­ve­za­na s nji­ma...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.