Dvi­je tre­ći­ne hr­vat­skih tvrt­ki ne uvo­di ino­va­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (pd)

Od 2012. do 2014. 35,2% pos­to od an­ke­ti­ra­nih 4498 po­du­ze­ća uve­lo je ba­rem jed­nu ino­va­ci­ju, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje Za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Ino­va­tiv­na su dva od tri ve­li­ka po­du­ze­ća, ma­nje od po­lo­vi­ce sred­njih i ma­nje od jed­ne tre­ći­ne ma­lih. Ino­va­cij­ske ak­tiv­nos­ti češ­će su kod pro­izvod­nih po­du­ze­ća, kod njih 41%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.