Spli­ća­nin Goran Be­zi­na pot­pi­sao za Me­dveš­čak

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (kl)

Ho­ke­ja­še Me­dveš­ča­ka po­ja­čao je du­go­go­diš­nji švi­car­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Goran Be­zi­na (36). Le­gen­da Genève-Ser­vet­tea, te igrač s AHL i NHL is­kus­tvom, ro­đe­ni je Spli­ća­nin, no kao dje­čak s obi­te­lji se pre­se­lio u Švi­car­sku, zem­lju za ko­ju je igrao i na OI.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.