Tes­la pos­lao po­nu­du za kup­nju So­larCityja

Vecernji list - Hrvatska - - Ustanak Strojeva -

Elon Musk, ino­va­tor i mi­li­jar­der iz Si­li­cij­ske do­li­ne, na­kon što je pro­dao PayPal ko­ji je po­mo­gao os­no­va­ti, go­to­vo sav svoj no­vac ulo­žio je u tri ve­li­ka pro­jek­ta – Spa­ceX, Tes­la Mo­tors i So­larCity. Ia­ko su svi nje­go­vi i nji­ma uprav­lja, sa­da je iz Tes­le odas­la­na po­nu­da za pre­uzim­nje So­larCityja, i to za 2,6 do 2,8 mi­li­jar­di do­la­ra. Elon Musk je CEO Tes­le i pred­sjed­nik upra­ve So­larCityja i re­kao je da ne­će su­dje­lo­va­ti u gla­sa­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.