Dvos­tru­ko br­ži Blu­eto­oth 5.0

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/iIQ -

Blu­eto­oth 5.0 imat će če­ti­ri pu­ta ve­ći do­seg, bit će dva pu­ta br­ži, a mo­že­te i za­bo­ra­vi­ti na gnja­va­žu s upa­ri­va­njem ure­đa­ja. Slje­de­ća ge­ne­ra­ci­ja ure­đa­ja oprem­lje­nih Blu­eto­ot­hom, ko­ja će pro­izvo­đa­či­ma ure­đa­ja po­če­ti sti­za­ti mo­žda već po­čet­kom je­se­ni, imat će dvos­tru­ko ve­ću br­zi­nu pri­je­no­sa po­da­ta­ka, naj­a­vi­la je iz Blu­eto­oth Spe­ci­al In­te­rest (SIG).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.