1 Šal­ša od po­mi­do­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Na 2 dl mas­li­no­va ulja zaz­la­ti­te 4 sit­no sjec­ka­ne ka­pu­le i 10 rež­nje­va češ­nja­ka, pa po­tom do­daj­te 2 kg na koc­ki­ce sje­če­nih raj­či­ca i pus­ti­te da sve pir­ja dok ne do­bi­je­te gust umak. Ta­da uba­ci­te 1 žli­cu še­će­ra, po­so­li­te, po­pa­pri­te i pos­pi­te sjec­ka­nim pe­tru­si­mu­lom. Ovak­va šal­ša od po­mi­do­ra slu­ži se kao pri­log raz­nim je­li­ma, a naj­češ­će kao umak za špa­ge­te na na­pulj­ski te uz ku­ha­no ili pe­če­no me­so.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.