3 Šal­ša od češ­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

U 1 l mli­je­ka sku­haj­te 10 neo­čiš­će­nih gla­vi­ca češ­nja­ka. Kad omek­ša­ju, iz­va­di­te rež­nje­ve iz op­ne i pri­do­daj­te im rež­nje­ve 1 gla­vi­ce si­ro­vog češ­nja­ka. Pro­tis­ni­te u mik­se­ru u kre­mu sa so­li, pa­prom, 2 žli­ce kruš­nih mr­vi­ca te po­lo­vi­com mli­je­ka u ko­jem se kuhao češ­njak. Šal­ša od češ­nja­ka slu­ži se uz le­šo i su­ho me­so i pe­če­nu ri­bu, naj­bo­lje ora­du Cro­ma­ris od oko 3/ kg.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.