2 Šal­ša od pe­tru­si­mu­la

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja & Pića -

Na 2 dl mas­li­no­va ulja pir­jaj­te 1 kg sit­no sjec­ka­nog pe­tru­si­mu­la, pod­li­je­va­ju­ći sa 2 dl pro­še­ka, stal­no mi­je­ša­ju­ći. Kad do­bi­je­te tam­ni umak, u šal­šu uba­ci­te 3 žli­ce ka­pa­ra, po­so­li­te i po­pa­pri­te i pus­ti­te da sve pir­ja još ko­ju mi­nu­tu dok se ne pro­žme. Slu­ži­te kao pri­log raz­nim je­li­ma od me­sa i po­seb­no ri­be, to­plo ili hlad­no. Ta­li­jan­ski re­cept.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.