Po­dol­njak: Ne iz­mi­je­ni li Sa­bor za­kon, stran­ke ne­će do­bi­ti ni li­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iz HDZ-a, nes­luž­be­no, Po­dol­nja­ka op­tu­žu­ju da je pri­va­ti­zi­rao Od­bor te da ucje­nju­je Sa­bor do­no­še­njem za­ko­na ko­ji je pred­lo­žio Most

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.