Še­be­tić naj­bo­lji mla­di des­ni vanj­ski Eu­ro­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Lu­ka Še­be­tić, igrač PPD Za­gre­ba i hr­vat­ske ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, pro­gla­šen je na por­ta­lu Pla­net-han­d­ball.com za naj­bo­ljeg mla­dog igra­ča na po­zi­ci­ji des­nog vanj­skog pu­ca­ča. Is­ti por­tal za naj­bo­ljeg mla­dog igra­ča u proš­loj se­zo­ni iz­a­brao je Nor­ve­ža­ni­na San­de­ra Sa­go­se­na. U ide­al­noj pos­ta­vi naj­bo­ljih mla­dih igra­ča u proš­loj se­zo­ni još su Jer­ry Tol­l­bring (li­je­vo kri­lo), Lu­kas Nil­sson (li­je­vi vanj­ski), Dar­ko Đu­kić (des­no kri­lo), Lu­do­vic Fa­bre­gas (kruž­ni na­pa­dač) i Vja­čas­lav Sal­dat­sen­ka (vra­tar).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.