465 LI­TA­RA

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

pri­ma prt­ljaž­nik, de­set vi­še od pret­hod­ni­ka. Straž­nja je klu­pa prek­lo­pi­va i dje­lji­va u omje­ru 40:20:40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.