Sni­ma­ju se još dvi­je sezone Igre pri­jes­to­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Da­vid Be­ni­off i DB We­iss, auto­ri šes­te sezone “Igre pri­jes­to­lja”, ko­ja se bli­ži kra­ju, po­t­vr­di­li su u in­ter­v­juu za De­ad­li­ne da pla­ni­ra­ju sni­mi­ti još 13 nas­ta­va­ka se­ri­je. Ta­ko će u sed­moj sezoni emi­ti­ra­ti se­dam epi­zo­da, a u osmoj samo šest.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.