62%

Za EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Škot­ska je sa 62 pos­to gla­sa­la za os­ta­nak u EU pa nje­ni li­de­ri is­ti­ču da bi bi­lo ne­de­mo­krat­ski ne po­što­va­ti vo­lju na­ro­da. No te­ško da će to pri­hva­ti­ti Špa­njol­ska ili Bel­gi­ja, i sa­me u stra­hu od se­pa­ra­tiz­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.