Kan­di­da­tu­re pr­vi pre­da­li Ali­ja Av­dić i Velj­ko Kaj­ta­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Dr­žav­no­me iz­bor­nom po­vje­rens­tvu ju­čer su pre­da­ne pr­ve dvi­je kan­di­da­tu­re za pri­je­vre­me­ne par­la­men­tra­ne iz­bo­re, i to za 12. je­di­ni­cu – Udru­ge za pro­mi­ca­nje obra­zo­va­nja Ro­ma “Ka­li Sa­ra” či­ji je kan­di­dat Velj­ko Kaj­ta­zi te Stran­ke Boš­nja­ka Hr­vat­ske ko­ja je kan­di­di­ra­la Ali­ju Av­di­ća, doz­na­je se u DIP-u. Kaj­ta­zi je pred­lo­žen za za­jed­nič­kog zas­tup­ni­ka 12 ma­nji­na, a Av­dić za zas­tup­ni­ka pet ma­nji­na. Kan­di­da­tu­re Av­di­ća i Kaj­ta­zi­ja pro­bi­le su led i na po­s­ljed­njim par­la­men­ta­ra­nim iz­bo­ri­ma. Kaj­ta­zi je imao vi­še iz­bor­ne sre­će, ušao je u Sa­bor.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.