11 iz­bor­nih je­di­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Šef Hr­vat­ske stran­ke pra­va Da­ni­el Srb ka­zao je da će ko­ali­ci­ja Po­mak na iz­bo­re iz­a­ći u svih 11 iz­bor­nih je­di­ni­ca, dok 12. iz­bor­na je­di­ni­ca za na­ci­onal­ne ma­nji­ne ne­će bi­ti pred­met nji­ho­va in­te­re­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.