KA­TAS­TRO­FA DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1975. Bo­eing 707 po­le­tio je u 2.20 sa­ti iz Pa­ri­za. U zra­ko­plo­vu su bi­la če­ti­ri Eu­rop­lja­ni­na, a os­ta­la mjes­ta po­pu­ni­li su Ma­ro­kan­ci na pri­vre­me­nom ra­du u Fran­cu­skoj ko­ji su iš­li ku­ći na od­mor. Zra­ko­plov se spu­štao kroz gus­tu ma­glu kad je des­nim kri­lom i vanj­skim des­nim mo­to­rom za­ka­čio pla­nin­ski vrh u Atla­skom gor­ju. Po­gi­nuo je 181 put­nik i se­dam čla­no­va po­sa­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.