-

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

CI­JE­NE NA TRAJEKTU – Na trajektu od Su­pe­tra do Spli­ta u pra­vi­lu je gu­žva. U se­zo­ni je pun. Vo­zi ne­što ma­nje od sat vre­me­na, no na šan­ku šok. Ve­li­ka vo­da od 1,5 l – 35 ku­na! Ma­la 18. Sre­ćom, ka­va je po 12 ku­na. Ali to­li­ko nov­ca za vo­du! Skup­lja je i od kar­te za tra­jekt, ko­ja sto­ji 33 ku­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.