Ca­me­ron Do­uglas pi­še knji­gu o da­ni­ma u za­tvo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ic) (ic)

Naj­sta­ri­ji sin Mic­ha­ela Do­ugla­sa, Ca­me­ron izašao je iz za­tvo­ra, u ko­jem je pro­veo se­dam go­di­na zbog po­sje­do­va­nja po­la ki­lo­gra­ma me­tam­fe­ta­mi­na. Ca­me­ron je naj­a­vio ka­ko će sa­da na­pi­sa­ti knji­gu o bo­rav­ku u za­tvo­ru i vi­še se dru­ži­ti s ta­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.