Ri­bar­ske bro­di­ce sklo­ni­le se pred taj­fu­nom Ni­da

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (maš)

Iako ovaj pri­zor snim­ljen iz zra­ka, na­li­ku­je na ne­kak­vu ap­s­trak­t­nu sli­ku, ri­ječ je za­pra­vo o ri­bar­skim bro­di­ca­ma ko­je su se pred na­do­la­ze­ćim taj­fu­nom Ni­da sklo­ni­le u si­gur­nu lu­ku u ki­ne­skom gra­du Guangzhou.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.