60 °C

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

bit će u auto­mo­bi­lu ako ga os­ta­vi­te sa­mo sat vre­me­na na suncu ako je vanj­ska tem­pe­ra­tu­ra zra­ka 34 °C, a već pri vanj­skih 26 °C na­kon po­la sa­ta u auto­mo­bi­lu će bi­ti 42 °C, što je već tem­pe­ra­tu­ra opas­na za ži­vot

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.