Od zlo­či­na do kaz­ne 33 go­di­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1983.

LIKVIDACIJA U GARAŽI U garaži u gra­du ubi­jen Stje­pan Đu­re­ko­vić

2009.

TJERLICA ZA AGENTIMA Ras­pi­sa­na tje­ra­li­ca za Per­ko­vi­ćem i Mus­ta­čem

2013.

DONESEN LEX PER­KO­VIĆ Mi­la­no­vi­će­va Vla­da do­no­si lex Per­ko­vić jer ih ne že­li iz­ru­či­ti

2014.

KONAČNO IZRUČENJE Per­ko­vić i Mus­tač su iz­ru­če­ni. Po­či­nje su­đe­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.