‘DA MI SE NE DO­GO­DI SINDIČIĆ’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mün­c­hen? Pri­je sve­ga bo­jim se da mi se ta­mo ne do­go­di ne­ki Sindičić kao Pra­te­su. Dru­ga­či­je je kad ne­što objaš­nja­vaš i ar­gu­men­ti­raš sam na svom je­zi­ku. Dak­le, ja sam za pos­tu­pak u Hr­vat­skoj i nje­mu ću se pre­pus­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.