Ula­ga­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ANTON KLIMAN: Grad­nja re­sor­ta na Hva­ru i na­se­lja Liv­ka na Šol­ti, pro­jek­ti vri­jed­ni oko 280 mi­li­ju­na eura, na po­pi­su su stra­te­ških inves­ti­ci­ja Mi­nis­tar tu­riz­ma po­sje­tio je Split DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.