NA­GRA­DA ČITATELJA

Vecernji list - Hrvatska - - Zlata Vrijedan -

Od 18. do 28. ko­lo­vo­za či­ta­te­lji Ve­čer­njeg lis­ta mo­gu gla­so­va­ti pu­tem SMS-a za naj­bo­lje obi­telj­sko po­ljo­pri­vred­no gos­po­dar­stvo po svom iz­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.