5. BRA­NI­MI­RO­VA

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Eta­pa uli­ce od Za­vrt­ni­ce od He­in­ze­lo­ve do­vr­še­na je sre­di­nom sr­p­nja na­kon što se ne­ko­li­ko go­di­na če­ka­lo rje­ša­va­nje imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.