PLAY-OFF LI­GE PR­VA­KA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

NOSITELJI

Cel­tic (Škot­ska) Vik­to­ria Pl­zen (Če­ška) Sal­z­burg (Aus­ti­ja) Le­gia (Polj­ska) APOEL Ni­ko­zi­ja (Ci­par)

NENOSITELJI

DI­NA­MO (Hr­vat­ska) Lu­do­go­rec (Bu­gar­ska) Dun­dalk (Ir­ska) Ko­pen­ha­gen (Dan­ska) Ha­po­el Be­er She­va (Iz­ra­el)

Na­po­me­na: To je samo dio klu­bo­va ko­ji će igra­ti u kva­li­fi­ka­cij­skom ko­lu za pla­sman u Li­gu pr­va­ka. Pr­ve utak­mi­ce su na ras­po­re­du 16. i 17. ko­lo­vo­za a uz­vrat­ne 23. i 24. ko­lo­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.