Bi­lje­ško u No­vom Sa­du osvojio tur­nir pa­ro­va

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Do­ma­goj Bi­lje­ško, 19-go­diš­nji te­ni­sač iz Za­gre­ba, ne­kad 36. ju­ni­or svi­je­ta, osvojio je svoj pr­vi se­ni­or­ski nas­lov i to u pa­ro­vi­ma. On i Sr­bin De­jan Ka­tić na Fu­tu­re­su u No­vom Sa­du u fi­na­lu su svla­da­li tre­će no­si­te­lje Aus­tral­ce Be­alea i Hor­to­na (2:6, 6:3, 10:6).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.