-

Vecernji list - Hrvatska - - Turisticka Patrola -

PRO­MET – Tko je vo­zio automobil u Tr­stu, zna ka­ko to iz­gle­da. I na ju­gu Hr­vat­ske vo­zi se sva­kod­nev­no “Velika na­gra­da Du­brov­ni­ka”, svi su La­ude, Vet­te­li, Ha­mil­to­ni... Na­vik­li su na ma­li grad, na par pro­met­ni­ca, zna­ju sva­ki za­voj, ali ipak ja­ko pre­tje­ru­ju s ga­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.